DARMOWA DOSTAWA DO PACZKOMATU OD 200 ZŁ

Szukaj

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy LOUIE® prowadzony jest przez firmę LOUIE Sandra Grabowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 368-629-431, nr NIP 199-009-86-87.
 • Niniejszy regulamin stanowi zasady
  • zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu i określa zasady wykonywania tych umów
  • dostarczania treści marketingowych dot. sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera
  • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • E-sklep prowadzony jest za pomocą domeny www.louie.pl. Przedmiotem e-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 • LOUIE Sandra Grabowska jest podmiotem prowadzącym e-sklep, usługodawcą oraz sprzedawcą towarów w nim umieszczonych.
 • W celu skutecznego złożenia zamówienia w e-sklepie, wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 • Klient może otrzymać dostęp do regulaminu w dowolnym momencie.

§ 2 DEFINICJE

 • Regulamin - niniejszy regulamin;
 • Klient – konsument nabywający Towary w sklepie www.louie.pl.
 • Przedsiębiorca – LOUIE Sandra Grabowska, z siedzibą: ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 368-629-431, nr NIP 199-009-86-87
 • Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Towary - wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.louie.pl. Ponieważ produkty oferowane przez LOUIE® wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie. Towary dostępne w e-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne jest LOUIE Sandra Grabowska, z siedzibą: ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 368-629-431, nr NIP 199-009-86-87.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez LOUIE® pod adresem www.louie.pl.
 • Umowa sprzedaży - umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ 3 KONTAKT

 • Adres przedsiębiorstwa: ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice
 • Adres poczty elektronicznej: contact@louie.pl
 • Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi i zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez klienta sklepu na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (wypowiedzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
 • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy contact@louie.pl. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
 • Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy, wskazane na stronach Sklepu.
 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 24h. W przypadku braku wpłaty, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 • Klient ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu oraz zmian w danych teleadresowych do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ złóż zamówienie”.
 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w ciągu 48h, przestaje go wiązać.
 • Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest opłacenie złożonego zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

§ 6 PŁATNOŚCI

 • Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 24 godzin przy wyborze przelewu tradycyjnego lub przelewem elektronicznym.
 • Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  • przelew
  • karta płatnicza / kredytowa
  • przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) Płatności przelewem elektronicznym realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
  • system PayU
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia

§ 7 WYSYŁKA I DOSTAWA

 • Towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu.
 • Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
 • Produkty zamówione przez sklep internetowy otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych.
 • Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Sklep internetowy louie.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską
 • Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9.00-16.00. LOUIE Sandra Grabowska powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument (w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu towaru wykonanego na specjalne, indywidualne zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem produktów personalizowanych.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres LOUIE®, ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice wraz ze zwracanym towarem.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

FORMULARZ ZWROTU

§ 9 REKLAMACJE

 • Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 • Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: LOUIE Sandra Grabowska ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej przesyłając niezbędne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres LOUIE Sandra Grabowska ul. Kilińskiego 1A, 47-303 Krapkowice lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: contact@louie.pl. W wiadomości należy podać adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 • W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy contact@louie.pl

§ 10 DANE OSOBOWE

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM OGÓLNE

 • Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 • Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 • Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 • Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 • Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 • Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 • Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji i prawa odstąpienia od umowy zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera, kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz przesłać informacje na adres: contact@louie.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 R. - Kodeks Cywilny (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 R. Kodeks Postępowania Cywilnego (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj